โครงการ “Thailand Boutique Awards Season 3 (2014 – 2015)” เฟ้นหาสุดยอดโรงแรมบูติกทั่วประเทศไทยครั้งที่ 3

โครงการ “Thailand Boutique Awards Season 3 (2014 – 2015)” เฟ้นหาสุดยอดโรงแรมบูติกทั่วประเทศไทยครั้งที่ 3

เคทีซี สายการบินบางกอก แอร์เวย์ส ไทยเร้นอะคาร์ ทริปแอดไวเซอร์ (TripAdvisor) และสื่อพันธมิตร อาทิ ทราเวล ชาแนล พีพีทีวี และทู ทรี เปอร์สเปกทีฟ จัดโครงการ “Thailand Boutique Awards Season 3 (2014 – 2015)” การประกวดสุดยอดโรงแรมบูติกไทยขนาดกลางและขนาดเล็กครั้งที่ 3 พร้อมทั้งปรับมาตรฐานการประกวดให้ทัดเทียมระดับสากล และเน้นคอนเซ็ปต์การใส่ใจสิ่งแวดล้อม “Think Green” มากยิ่งขึ้น