ที่พัก

ขุนยวม

ลำดับ ประเภทที่พัก อำเภอ/เขต ระดับราคา ชื่อ จำนวนห้องพัก ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด
1 โฮมสเตย์ / เรือนพักแรม ขุนยวม กลุ่ม 5 วรารัตน์ โฮมสเตย์ 6 983 หมู่ 1 ซ. - ต. ขุนยวม อ. ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน 58140 200 300
2 เกสท์เฮ้าส์ ขุนยวม กลุ่ม 5 เฮินไต ดาบหาญ 8 701 หมู่ 1 ซ. - ต. ขุนยวม อ. ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน 0-5369-1273, 08-1951-1039 400 1,000
3 เกสท์เฮ้าส์ ขุนยวม กลุ่ม 4 ปีกไม้ เกสท์เฮ้าส์ 3 256 หมู่ 2 ซ. - ต. ขุนยวม อ. ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน 58140 0-5369-1061 500 500
4 เกสท์เฮ้าส์ ขุนยวม กลุ่ม 5 บ้านภูตะวัน 13 999 หมู่ 1 ซ. - ต. ขุนยวม อ. ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน 58140 08-1784-4518, 08-5620-2018 300 800
5 เกสท์เฮ้าส์ ขุนยวม กลุ่ม 5 บ้านฝรั่ง เกสท์เฮ้าส์ 9 499 หมู่ 1 ซ. - ต. ขุนยวม อ. ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน 58140 0-5362-2086, 0-5369-1505, 08-1180-4859 0-5362-2085, 0-5369-1504 300 1,200
6 เกสท์เฮ้าส์ ขุนยวม กลุ่ม 4 บัวตองวิชั่นเฮ้าส์ 14 92 หมู่ 2 ซ. - ต. ขุนยวม อ. ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน 58140 0-5362-2037, 08-6722-2263 500 2,000
7 รีสอร์ท ขุนยวม กลุ่ม 4 อินปาราดิซุม รีสอร์ท 7 83 หมู่ 1 ซ. - ต. แม่อูคอ อ. ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน 58140 0-5307-0534, 0-2718-5232 700 1,600
8 รีสอร์ท ขุนยวม กลุ่ม 3 ภูจันทร์แดง รีสอร์ท 18 976 หมู่ 1 ซ. - ต. ขุนยวม อ. ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน 58140 0-5369-1321, 08-1521-2548, 08-6722-2263 1000 2500
9 รีสอร์ท ขุนยวม กลุ่ม 5 ขุนยวม รีสอร์ท 10 139 หมู่ 1 บ้านต่อแพ ซ. - ต. ขุนยวม อ. ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน 58140 0-5321-2393, 08-9432-1032, 08-6421 400 700
10 โรงแรม ขุนยวม กลุ่ม 5 ยุ้น 12 92 หมู่ 1 ซ. - ต. ขุนยวม อ. ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน 58140 08-6313-1616 0-5369-1531 400 900
11 โรงแรม ขุนยวม กลุ่ม 5 มิตรขุนยวม 28 63 ซ. - ต. ขุนยวม อ. ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน 58140 0-5369-1057, 08-1992-8993 0-5369-1057 300 600

ปางมะผ้า

ลำดับ ประเภทที่พัก อำเภอ/เขต ระดับราคา ชื่อ จำนวนห้องพัก ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด
1 เกสท์เฮ้าส์ ปางมะผ้า กลุ่ม 5 แม่ละนา การ์เด้นโฮม 19 6 หมู่ 1 ซ. - ต. ปางมะผ้า อ. ปางมะผ้า จ. แม่ฮ่องสอน 58150 08-1706-6021 200 300
2 เกสท์เฮ้าส์ ปางมะผ้า กลุ่ม 5 เลม่อนฮิลล์ 5 123 หมู่ 1 ซ. - ต. สบป่อง อ. ปางมะผ้า จ. แม่ฮ่องสอน 58150 0-5361-7039 300 500
3 เกสท์เฮ้าส์ ปางมะผ้า กลุ่ม 5 เคฟลอดจ์ 16 15 หมู่ 1 ซ. - ต. ถ้ำลอด อ. ปางมะผ้า จ. แม่ฮ่องสอน 58150 0-5361-7203 400 700
4 เกสท์เฮ้าส์ ปางมะผ้า กลุ่ม 4 ฮิลล์ไซด์ คอทเทจ 17 210/1 หมู่ 1 ซ. - ต. สบป่อง อ. ปางมะผ้า จ. แม่ฮ่องสอน 58150 0-5361-7094 500 1,500
5 เกสท์เฮ้าส์ ปางมะผ้า กลุ่ม 5 สบป่องริเวอร์อินน์ 10 356 หมู่ 1 ซ. - ต. สบป่อง อ. ปางมะผ้า จ. แม่ฮ่องสอน 58150 0-5361-7107, 08-1250-8425 0-5361-7107 350 1,500
6 เกสท์เฮ้าส์ ปางมะผ้า กลุ่ม 5 ลีซู ลอด์จ 8 86/2 หมู่ 2 ซ. - ต. สบป่อง อ. ปางมะผ้า จ. แม่ฮ่องสอน 58120 08-3054-8497 300 500
7 เกสท์เฮ้าส์ ปางมะผ้า กลุ่ม 5 ลิตเติ้ล เอเดน เกสท์เฮ้าส์ 13 295 หมู่ 1 ซ. - ต. สบป่อง อ. ปางมะผ้า จ. แม่ฮ่องสอน 58150 0-5361-7054, 08-9952-8870 0-5361-7053 420 2,000
8 เกสท์เฮ้าส์ ปางมะผ้า กลุ่ม 5 นอร์ทเทิร์นฮิลล์ เกสท์เฮ้าส์ 11 339 หมู่ 1 ซ. - ต. สบป่อง อ. ปางมะผ้า จ. แม่ฮ่องสอน 58150 0-5361-7136, 08-1881-4176, 08-1883-2832 0-5361-7136 400 1,500
9 เกสท์เฮ้าส์ ปางมะผ้า กลุ่ม 5 จังเกิ้ล เกสท์เฮ้าส์ 6 200 หมู่ 1 ซ. - ต. สบป่อง อ. ปางมะผ้า จ. แม่ฮ่องสอน 58150 0-5361-7099, 08-4483-6629 200 1,000
10 เกสท์เฮ้าส์ ปางมะผ้า กลุ่ม 5 354 เฮ้าส์ 3 354 หมู่ 1 ซ. - ต. สบป่อง อ. ปางมะผ้า จ. แม่ฮ่องสอน 58150 08-9759-4008 200 350
11 รีสอร์ท ปางมะผ้า กลุ่ม 4 เดอะ ร็อค การ์เด้น รีสอร์ท 8 215 หมู่ 1 ซ. - ต. สบป่อง อ. ปางมะผ้า จ. แม่ฮ่องสอน 58150 0-5361-7134, 08-1992-0233 800 5,000
12 รีสอร์ท ปางมะผ้า กลุ่ม 4 บ้านชนเผ่า แคมป์ปิ้งแอนด์รีสอร์ท 15 112/4 หมู่ 1 ซ. - ต. ถ้ำลอด อ. ปางมะผ้า จ. แม่ฮ่องสอน 58150 0-5361-7048, 08-1162-4309 700 2500
13 รีสอร์ท ปางมะผ้า กลุ่ม 4 บ้านกาแฟ เนเจอร์ รีสอร์ท 6 277 หมู่ 1 ซ. - ต. สบป่อง อ. ปางมะผ้า จ. แม่ฮ่องสอน 58150 0-5361-7081 600 1,200

ปาย

ลำดับ ประเภทที่พัก อำเภอ/เขต ระดับราคา ชื่อ จำนวนห้องพัก ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด
1 โฮมสเตย์ / เรือนพักแรม ปาย กลุ่ม 5 ไฮ่อุ๊ยต๋าคำปาย 13 101 หมู่ 9 ซ. - ต. ทุ่งยาว อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5306-5581, 08-6112-3504, 08-6192-8632 150 150
2 โฮมสเตย์ / เรือนพักแรม ปาย กลุ่ม 5 ปายแม่เย็น โฮมสเตย์ 1 61/1 หมู่ 1 ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-1602-6175 250 250
3 โฮมสเตย์ / เรือนพักแรม ปาย กลุ่ม 5 บ้านน้ำผึ้ง โฮมสเตย์ 3 66 หมู่ 1 ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-6195-0407 250 250
4 โฮมสเตย์ / เรือนพักแรม ปาย กลุ่ม 5 ธม โฮมสเตย์ 8 5/3 หมู่ 4 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9286, 0-5306-5778, 08-9851-9066 200 2,500
5 บังกะโล ปาย กลุ่ม 5 ไพลินเฮ้าส์ 9 5 หมู่ 1 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9058 200 1,200
6 บังกะโล ปาย กลุ่ม 3 เฮินไต 3 43 หมู่ 1 ซ. - ต. เวียงเหนือ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9734, 08-5722-4486, 08-9950-0994 1,200 1,200
7 บังกะโล ปาย กลุ่ม 5 เยลโล่ซัน บังกะโล 9 64 หมู่ 3 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-4992-8765 200 1,500
8 บังกะโล ปาย กลุ่ม 4 อินเดียน่าคอทเทจ 15 274 หมู่ 1 ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-1952-3340, 08-1884-5025 0-5369-9995 800 2,000
9 บังกะโล ปาย กลุ่ม 5 วิวพอยท์ บังกะโล 8 85 หมุ่ 1 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9379 200 300
10 บังกะโล ปาย กลุ่ม 4 วิลล่า เดอ ปาย 29 87/1 หมู่ 3 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9190, 08-9635-7060 0-5369-8040 500 3,000
11 บังกะโล ปาย กลุ่ม 5 ม่วงกอนการ์เด้น 2 53/1 หมู่ 2 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-9266-0041 250 250
12 บังกะโล ปาย กลุ่ม 5 ปายในฝัน 28 236 หมู่ 1 ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-1641-5493, 08-9763-9544 0-3644-1151 300 1,800
13 บังกะโล ปาย กลุ่ม 4 ปายสวีทโฮม 4 193 หมู่ 1 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9307, 08-9560-6636, 08-5040-3760 500 1,000
14 บังกะโล ปาย กลุ่ม 4 ปายละไม 5 1 หมู่ 1 ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-6181-7692 500 1,000
15 บังกะโล ปาย กลุ่ม 4 ปายราชธานี 3 42/1 หมู่ 5 ซ. - ต. แม่นาเติง อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-7178-5281 500 2,000
16 บังกะโล ปาย กลุ่ม 5 ปายบ้านดิน 7 208 หมู่ 1 ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-8404-4970 150 1,800
17 บังกะโล ปาย กลุ่ม 5 บ้านปายเมาท์เท่น 25 205 หมู่ 1 ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-8152 200 500
18 บังกะโล ปาย กลุ่ม 5 บ้านปายม่วน 3 หมู่ 10 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-4614-7580, 08-3292-0611 300 500
19 บังกะโล ปาย กลุ่ม 4 บ้านปายนา ปายตา 4 122 หมู่ 1 ซ. - ต. ทุ่งยาว อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-5037-7188 500 1,000
20 บังกะโล ปาย กลุ่ม 5 บ้านปายดาว 7 195 หมู่ 1 ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-9681-2545 300 1,000
21 บังกะโล ปาย กลุ่ม 5 บ้านน้ำฮู บังกะโล 9 24 หมู่ 5 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-8172, 08-5032-0240, 08-7189-3044 300 600
22 บังกะโล ปาย กลุ่ม 3 บ้านดินสันติชล 9 77/1 หมู่ 5 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9851, 08-1024-3982 1,000 2,000
23 บังกะโล ปาย กลุ่ม 5 บึงปายฟาร์ม 12 185 หมู่ 5 ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-9265-4768 400 1,800
24 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 บุญดีเฮ้าส์ 10 6 ซ. - ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5361-1409, 08-8435-9258 200 800
25 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 ไทน์แอนด์ท๊อปเฮ้าส์ 5 169/1 หมู่ 8 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-8016, 08-9955-2215 300 500
26 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 โกลเด้นเฮ้าส์ 8 63 หมู่ 4 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-9854-3058, 08-1166-6874 300 500
27 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 โกลเด้นฮัท เกสท์เฮ้าส 15 107 หมู่ 3 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9949 100 500
28 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 แฮปปี้อินปาย 2 23 หมู่ 1 ซ. - ต. ทุ่งยาว อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-7155-7004 400 1,000
29 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 แม่เย็นเฮ้าส์ 10 85 หมู่ 1 ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9321 300 2,500
30 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 แฟมิลี่ฮัท 43 85 หมู่ 3 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-7192-7106, 08-5709-1306 300 800
31 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 แพดดี้ฟิลด์ปายคอร์เนอร์ 9 230 หมู่ 4 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9472 150 2,000
32 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 แทมมารินเฮ้าส์ 10 125/3 หมู่ 8 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-8111, 08-9262-9722 250 1,000
33 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 แชงการีล่า เกสท์เฮ้าส์ 7 17 หมู่ 1 ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-1951-0101 100 200
34 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 4 เฮือนสราญ เกสท์เฮ้าส 7 117 หมู่ 3 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-7779-6541, 08-5719-9234 600 600
35 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 เอเวอร์กรีน เกสท์เฮ้าส์ 6 220 หมู่ 4 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-2619-1390 200 300
36 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 4 เอมี่บ้านดิน 10 99 หมู่ 5 ซ. - ต. แม่นาเติง อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-4489-3865 500 700
37 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 เรือนแฝด 16 132 หมู่ 1 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9366, 08-1992-4900 0-5369-9366 400 3,500
38 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 เรนโบว์เฮ้าส์ 9 101 หมู่ 1 ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-1289-8409 200 300
39 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 เบลล์การ์เด้น 12 44/1 หมู่ 8 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9762, 08-0044-8385, 08-1373-0705 300 500
40 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 เน็ต แอนด์ ณโมเฮ้าส์ 6 10/1 หมู่ 8 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9328, 08-5720-2144 300 900
41 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 เนเจอรัลมิสติค 5 179 หมู่ 10 ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-5719-9211, 08-5719-9212 300 500
42 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 เทดดี้ฟิลด์ 10 157/2 หมู่ 1 ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-9507-6765 150 200
43 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 เดอะ เมาท์เท่นวิว 12 119 หมุ่ 8 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-7186-5320, 08-6180-5998 150 350
44 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 เดอะ ซันฮัท 13 28/1 หมู่ 1 ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9730, 08-1626-2882 200 300
45 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 เชิญเยือนปาย 9 74 หมู่ 5 ซ. - ต. เวียงเหนือ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9024, 08-9512-7937 300 1,000
46 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 เชสุวรรณ เกสท์เฮ้าส์ 4 13 หมู่ 4 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9274 250 250
47 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 เคนเตอร์เฮ้าส์ 11 54/1 หมู่ 3 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9362 150 200
48 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 อโบดายา เกสท์เฮ้าส์ 5 16/1 หมู่ 3 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9041, 08-1881-2039, 08-1865-9589 350 500
49 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 4 อูบุด เกสท์เฮ้าส์ 5 63 หมู่ 3 ซ. - ต. เวียงเหนือ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58310 08-1021-1362, 08-5708-5360 500 1,000
50 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 อิงดอยเฮ้าส์ 20 155 หมู่ 1 ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-8214, 08-1026-2735 400 1,000
51 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 4 หลับฝันดี เกสท์เฮ้าส์ 9 132 หมู่ 3 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-9111-1088 500 800
52 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 สุรัสษา เกสท์เฮ้าส์ 8 286 หมู่ 8 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-1854-1279 250 800
53 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 2 สิบสองปันนา 7 60 หมู่ 5  ซ. - ต. เวียงเหนือ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-8259, 08-1881-7631 1,500 2,000
54 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 สวัสดีปาย สปาแอนด์รีสอร์ท 7 96/1 หมู่ 4 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-4648-4829 300 800
55 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 สตาร์ เกสท์เฮ้าส์ 24 125 หมู่ 1 ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-9559-6065 150 800
56 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 4 วิลล่าดวงเดือน 5 72 หมู่ 5 ซ. - ต. เวียงเหนือ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-8259, 08-3579-9209 800 800
57 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 4 ลุงนงค์เฮ้าส์ 5 167 หมู่ 8 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9467 700 1,000
58 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 4 ลิตเติ้ลเฮ้าส์ 5 147 หมู่ 1 ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-1917-1567 500 500
59 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 ลัลลาบายปาย 12 237 หมู่ 4 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-0782-3263 250 1,000
60 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 ริเวอร์ไซด์ 10 63 หมู่ 3 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9915, 08-0678-7938 300 1,800
61 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 ริเวอร์วิว เกสท์เฮ้าส 12 84 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-9070-7031 100 300
62 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 ริเวอร์ปาร์ค ดาร์ลิ่ง เกสท์เฮ้าส์ 1 10 120 หมู่ 3 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-9959-6272 200 500
63 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 ยูนิคอร์น เกสท์เฮ้าส์ 4 121 หมู่ 3 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-8068 150 250
64 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 ยอนนี่งฟิลด์ เกสท์เฮ้าส์ 9 99 หมู่ 11 ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-1026-2735 150 300
65 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 4 ม่อนฟ้าปาย 5 129 หมู่ 2 ซ. - ต. เวียงเหนือ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-1885-5093 500 1,000
66 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 มิสเตอร์จันทร์ เกสท์เฮ้าส์ 18 68/6 หมู่ 3 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9554 100 500
67 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 มิสตี้วิว เกสท์เฮ้าส์ 15 179 หมู่ 1 ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-9070-1031, 08-5866-2663 200 300
68 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 มากาไนท์ รีสอร์ท 8 95 หมู่ 3 บ้านท่าปาย ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-9557-6168 250 1,500
69 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 ภูข้าวปาย 5 43 หมู่ 3 ซ. - ต. ทุ่งยาว อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-4963-9685 400 800
70 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 4 ภัทรพรเฮ้าส์ 5 72 หมู่ 2 ซ. - ต. เวียงเหนือ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-9559-3727 600 1,500
71 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 ฟรุตการ์เด้น เกสท์เฮ้าส์ 8 30 หมู่ 5 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9093 150 150
72 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 พีเอสริเวอร์ไซด์ 8 164 หมู่ 4 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-8095 150 250
73 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 พีพีออร์คิด 5 208/3 หมู่ 8 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9159 250 250
74 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 พิชัยเฮ้าส์ 14 30 หมู่ 4 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9388, 08-6188-0039 200 700
75 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 พริ้วปาย เกสท์เฮ้าส์ 7 18 หมู่ 5 ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-9434-4810, 08-9838-0454 300 700
76 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 ปาล์มเฮ้าส์ (อ.ปาย) 9 3 หมู่ 4 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9074, 08-4941-3249 200 500
77 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 ปายเรือนไทยวิลเลจ 8 153 หมู่ 8 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-1783-6307 0-5369-9736 300 500
78 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 ปายอินเดอะสกาย 12 114 หมู่ 3 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-8145, 0-5369-9090 250 800
79 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 ปายวัลเล่ย์ 6 63 หมู่ 5 ซ. - ต. แม่นาเติง อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-9432-4015 400 1,500
80 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 ปายลากูนน่า 12 279 หมู่ 8 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-1733-9055, 08-1951-3422 300 900
81 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 ปายริเวอร์ฮิลล์ เกสท์เฮ้าส์ 6 94 ม.1 ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-8230 150 200
82 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 ปายริเวอร์ลอด์จ 12 99 หมู่ 4 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-1028-5799 100 200
83 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 4 ปายราไดซ์ 14 98 หมู่ 1 ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-8065, 08-9431-3511, 08-1595-4974 500 1,400
84 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 ปายมิเชล 10 60 หมู่ 10 ซ. - ต. ทุ่งยาว อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-6118-6999 300 1,200
85 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 ปายพอเพียง เกสท์เฮ้าส์ 20 1 หมู่ 1 ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-6181-7692 250 1,000
86 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 4 ปายบุรี 14 149 หมู่ 1 ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-1801-6384 500 950
87 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 ปายน้ำ  ปายดอย 4 170 หมู่ 1 ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-9831-1639 250 250
88 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 ปายทะเล เกสท์เฮ้าส์ 3 170 หมู่ 5 ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9997, 08-1584-1964, 08-6616-6060 300 1,250
89 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 ปายคันทรีเฮ้าส์ 8 83 หมู่ 1 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9035, 08-1992-010 300 1,000
90 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 ปายคันทรีฮัท 18 75 หมู่ 3 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-7779-6541 200 300
91 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 4 ปายกันเอง เกสท์เฮ้าส์ 8 109 หมู่ 6 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-8275, 08-1881-9608, 08-1991-7678 500 2,500
92 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 4 ปายกลางดอย 13 262 หมู่ 8 บ้านกุงเปา ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9226 700 2,750
93 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 ปาย เกสท์เฮ้าส์ 6 75 หมู่ 3 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9411 150 150
94 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 ปวีณ์เฮ้าส์ 12 95/1 หมู่ 3 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9368, 08-6189-4533 200 1,200
95 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 บ้านใหม่ปลามัน 5 55 หมู่ 1 ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-0426-1113 200 700
96 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 บ้านแอ่วปาย 2 109 หมู่ 1 ซ. 4 ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9038, 08-9561-6081 300 1,500
97 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 บ้านแสงเฮือน 6 35/3 หมู่ 3 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9859, 08-6180-4443 150 200
98 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 3 บ้านอารมณ์ปาย 6 271 หมู่ 1 ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-1473-6963, 08-9632-3030 1,000 1,300
99 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 4 บ้านสมุนไพรปาย 4 176 หมู่ 8 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-1883-7020 500 500
100 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 บ้านพ่อกำนัน 12 101 หมู่ 3 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9382 100 400
101 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 บ้านปิ๊ดตะลิว 1 11/1 หมุ่ 5 ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-6191-1369 300 300
102 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 4 บ้านปายรุ้ง 5 79 หมู่ 3 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9747, 08-9659-6669, 08-6957-2333, 08-1911-8050 500 500
103 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 4 บ้านปายริเวอร์ไซด์ 60 190 หมู่ 1 ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-8404-9211 600 1,000
104 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 4 บ้านปายชาร์มมิ่งโฮม 5 123 หมู่ 3 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9796, 08-9851-8043 500 1,200
105 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 บ้านปาย เกสท์เฮ้าส 5 108/4 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 100 300
106 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 2 บ้านน้ำปายรีทรีท 6 47 หมู่ 3 บ้านตาลเจ็ดต้น ซ. - ต. วังเหนือ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-1830-1161 1,900 2,300
107 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 บ้านนีน่า เกสท์เฮ้าส์ 4 100 หมู่ 1 บ้านแม่เย็น ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58120 08-1289-6408 300 500
108 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 บ้านตายาย 5 115 หมู่ 3 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9579, 08-9265-8702 100 200
109 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 4 บ้านตะวัน 24 117 หมู่ 4 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-8116, 08-1883-1083 0-5369-8117 600 3,500
110 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 4 บ้านดินดอยลีซอ 9 52 หมู่ 2 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-9036-9223 600 1,700
111 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 3 บ้านชาวนา 7 79 หมู่ 1 ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-9953-3617, 08-5710-8755, 0-5408-0095 1,000 1,800
112 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 บ้านจามจุรี 4 136 หมู่ 11 ซ. - ต. แม่นาเติง อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-1446-6909 300 2,000
113 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 4 บ้านคะเรนปาย 3 80 หมู่ 1 ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9642, 08-1033-9035 600 3,000
114 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 บ้านกานต์รวี 4 126 หมู่ 1 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-9838-7447, 08-7179-3844, 08-9559-9622 250 750
115 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 บ้าน ณ นนท์ ปาย 6 18 หมู่ 2 ซ. - ต. ทุ่งยาว อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5306-5604, 08-6115-6642 400 1,500
116 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 4 บิ๊ก เกสท์เฮ้าส์ 7 70 หมู่ 1 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9938 0-5369-9938 800 2,800
117 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 บานาน่าเฮ้าส์ 9 212 หมู่ 1 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-8149, 08-9635-7793 300 500
118 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 2 บัตเตอร์ฟลายโฮมส์ 4 304/10 หมู่ 5 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5311-5270 0-5311-5271 1,500 3,500
119 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 บลูเฮ้าส์ 9 36 หมู่ 3  ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9401 200 400
120 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 บรีซ์ออฟปาย 15 131 หมู่ 3 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-1998-4597, 08-1169-6735 300 1,200
121 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 นุ่นเฮ้าส์ 9 3/1 หมู่ 3 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9383, 08-1765-7106 150 300
122 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 นัญญา เกสท์เฮ้าส์ 12 84/1 หมู่ 3 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9051, 08-9263-1062 200 400
123 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 ที.ที.เค. เกสท์เฮ้าส 7 8/10 หมู่ 4 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9091 300 400
124 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 ทรูมายเฟรนด์ เกสท์เฮ้าส์ 9 187 หมู่ 1 ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-1306-0252 150 1,500
125 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 ต้นสา เกสท์เฮ้าส์ 10 116 หมู่ 2 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-8229 200 400
126 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 ตะลอนปาย 13 3/1 หมู่ 8 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-1883-1871, 08-4804-1533 250 1,200
127 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 ตงตงฮัท 14 176 หมู่ 5 ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-1375-4056, 08-6318-1716, 08-1276-7100, 08-7967-0720 150 500
128 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 ดวง เกสท์เฮ้าส์ 22 5 หมู่ 3 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9101, 0-5369-9581 200 1,000
129 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 ซิมพลีเฮ้าส์ 5 81 หมู่ 11 ซ. - ต. ทุ่งยาว อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-9065-6306 150 300
130 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 ชาลีเฮ้าส์ 14 9 หมู่ 3 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9039, 08-1881-5022 100 400
131 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 ชาญลอดจ์ 12 52 หมู่ 1 ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9162 100 300
132 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 ชาญ เกสท์เฮ้าส์ 12 86 หมู่ 8 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9162 200 300
133 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 ชัย-นิซวิลเลจ 9 150 หมู่ 4 ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-7193-6314 200 350
134 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 ฉัตรดนัยเฮ้าส์ 7 67/2 หมู่ 1 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9316 100 300
135 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 จอห์นแบมบูฮัท 8 107 หมู่ 1 ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-6188-3246, 08-1724-2202, 08-7180-5118 400 2,600
136 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 คุ้มพันตา 7 144 หมู่ 8 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9908, 08-3205-7136 300 500
137 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 คุณนายตื่นสาย 4 166 หมู่ 1 ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-9075-5739, 08-5625-2030 350 900
138 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 ควินลินส์ 4 64 หมู่ 1 บ้านสบแพม ซ. - ต. ทุ่งยาว อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-6114-8054 450 2,500
139 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 กู๊ดวิว 10 บ้านแม่เย็น ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-7172-6487 200 700
140 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 กู๊ดมอร์นิ่งปาย 11 250 หมู่ 1 ซ. - ต. เวียงเหนือ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-1316-5609, 08-6700-6868 0-5306-4341 300 600
141 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 4 กู๊ดธามปาย 4 240 หมู่ 1 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9726, 08-1025-2556, 08-9559-8585 500 700
142 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 กรีนวิว เกสท์เฮ้าส์ 5 238 หมู่ 8 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-6920-8666, 08-5866-3114, 08-1168-6066 300 500
143 เกสท์เฮ้าส์ ปาย กลุ่ม 5 กระท่อมเมาท์เท่นบลู 15 174 หมู่ 1 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9282, 08-1031-5517 300 600
144 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 4 แอทปาย รีสอร์ท 9 88 หมู่ 1 ซ. - ต. เวียงเหนือ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-7507-8448 890 1150
145 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 4 เฮือนเมืองปาย รีสอร์ท 16 190 หมู่ 2 ซ. - ต. แม่นาเติง อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5306-5203, 08-1166-0879 500 2,000
146 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 5 เฮือนพักคุณชาญ 12 103 หมู่ 8 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-8126, 08-9164-9328 400 1,200
147 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 4 เวียงคำปาย 5 428 หมู่ 8 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9233, 08-1112-9011 500 1,500
148 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 4 เลิฟปายโฮม 6 62 หมู่ 1 ซ. - ต. เวียงเหนือ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-9222-1315 600 2,800
149 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 5 เลอมองต์ รีสอร์ท 10 275 หมู่ 5 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-8085 300 500
150 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 3 เมืองปาย รีสอร์ท 20 94 หมู่ 4 ซ. - ต. แม่นาเติง อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5327-0906 0-5327-2895 1,200 1,900
151 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 5 เพื่อนปายวิว 14 109 หมู่ 11 ซ. - ต. ทุ่งยาว อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-1477-6808 250 500
152 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 4 เพื่อนปาย รีสอร์ท 4 422 หมู่ 8 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-6117-7587, 08-9263-2249 0-5306-4445 600 2,000
153 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 2 เบลล์วิลล่า รีสอร์ท 44 113 หมู่ 6 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-8226-7 0-5369-8228 1,600 3,900
154 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 5 เดอะ ฮาร์ทออฟปาย รีสอร์ท 35 480 หมู่ 8 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9984, 08-1169-1414 0-5369-9983 400 900
155 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 4 เดอะ ริเวอร์ออฟเลิฟแอทปาย รีสอร์ท 18 119/1 หมู่ 1 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5208-0141, 08-7842-3351, 08-52541919 0-5208-0141 500 2,200
156 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 2 เดอะ ปาย รีสอร์ท 14 198 หมู่ 5 ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-0055-5145, 08-7094-6010, 08-6572-3660 1,800 2,000
157 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 4 เดอะ ซิลวาน่าปาย บูติครีสอร์ท 21 96 หมู่ 3 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9929, 08-5529-5430 700 2,000
158 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 5 เดอะ คันทรีไซด์ รีสอร์ท 15 90/2 หมู่ 1 บ้านแม่เย็น ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-8133, 08-7172-6632 0-5369-8134 400 2,000
159 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 5 ฮิมน้ำปาย รีสอร์ท 13 107 หมู่ 3 ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5306-5780, 08-6317-9970, 08-1162-8623 0-5306-5779 300 600
160 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 3 ฮัทอิงปาย รีสอร์ท 30 29 หมู่ 4 ซ. - ต. แม่นาเติง อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5306-5151 0-5306-5147 1,100 1,100
161 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 3 อินปาย รีสอร์ท 6 92 หมู่ 1 ซ. - ต. เวียงเหนือ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9651, 08-1855-7448, 08-1344-5862 0-5369-9650 1,000 4,500
162 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 5 อะกาเป้ เดอ ปาย 7 106 หมู่ 5 สะพานแม่ของ ซ. - ต. แม่นาเติง อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-9000-2516 300 1,200
163 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 5 อยู่ดีกินดี รีสอร์ท 12 60 หมู่ 5 ซ. - ต. ทุ่งยาว อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5306-5599, 08-6921-1344, 08-6431-6698 300 2,000
164 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 4 อควา รีสอร์ท 10 27/1 หมู่ 1 ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9614, 08-6272-2016 500 1,200
165 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 2 สวีทเม็มโมรีส์แอทปาย 27 99 หมู่ 2 ซ. - ต. ทุ่งยาว อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9828 0-5306-5536 2,200 3,200
166 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 4 สวนปาย รีสอร์ท 10 119 หมู่ 2 ซ. - ต. ทุ่งยาว อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-2147-0833 600 800
167 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 5 สวนดอย รีสอร์ท 17 84 หมู่ 1 ซ. - ต. แม่อี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9801, 08-9192-6766, 08-9854-5294 300 1,200
168 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 3 สปาเอ็กโซติก 8 86 หมู่ 2 ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5306-5722, 08-7193-7287 1,000 2,200
169 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 3 วิมานคีรี รีสอร์ท 15 128 หมู่ 2 ซ. - ต. เวียงเหนือ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9827, 08-1334-2597 1,200 4,200
170 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 4 รักริมปาย รีสอร์ท 8 108 หมู่ 10 ซ. - ต. ทุ่งยาว อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-4673-2121, 08-2490-0660 0-2930-1247 600 1,600
171 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 4 ยูโรปายโฮม 3 19 หมู่ 1 บ้านแม่เย็น ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-1773-2010, 08-1702-3004 700 1,200
172 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 4 ยกมณีดอย 30 84 หมู่ 4 ซ. - ต. แม่นาเติง อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-7786-8377, 08-9021-1498 0-5306-5146 500 1,000
173 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 4 มาริปาย รีสอร์ท 22 97 หมู่ 11 ซ. - ต. ทุ่งยาว อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9658, 08-4042-4932, 08-5020-3951 800 2,500
174 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 2 มันตราเทวี รีสอร์ท 8 41 หมู่ 3 ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5306-5775, 08-9950-2255 1,700 1,700
175 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 1 มอนทิส รีสอร์ท 48 358 หมู่ 5 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5306-4456, 0-5327-5099 0-5306-4457 3,200 11,700
176 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 4 ภูรวิดา รีสอร์ท 8 65 หมู่ 3 ซ. - ต. เวียงเหนือ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-9635-7556 800 2,600
177 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 2 ภูปายอาร์ท รีสอร์ท 40 92 หมู่ 1 ซ. - ต. แม่นาเติง อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5306-5111, 09-0475-3655 0-5306-5114 1,500 4,600
178 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 1 พริบตา บูติครีสอร์ท 12 99 หมู่ 3 ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5306-5750, 08-1866-0090 3,400 5,800
179 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 4 พนาวิลเลจ 6 52 หมู่ 3 บ้านตาลเจ็ดต้น ซ. - ต. เวียงเหนือ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5306-4377 500 2,000
180 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 5 ปายไฮแลนด์ รีสอร์ท 16 67 หมู่ 1 ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9316, 08-1814-0913 0-5369-8287 300 800
181 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 1 ปายไอส์แลนด์ รีสอร์ท 10 333 หมู่ 1 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9999, 0-5369-9699 0-5369-9996 2,600 3,900
182 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 4 ปายไอยรา รีสอร์ท 19 129 หมู่ 1 ซ. - ต. ทุ่งยาว อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5306-5517, 08-1540-7257 0-5306-5518 600 1,500
183 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 2 ปายเฮิร์บ รีสอร์ท 28 323 หมู่ 5 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-8008, 08-5708-8859, 08-3321-7848 2,400 4,500
184 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 4 ปายเวียงฟ้า 11 239 หมู่ 1 ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9298, 08-7293-2457, 08-6597-7328 900 2,400
185 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 5 ปายเลิส์ส รีสอร์ท 16 281 หมู่ 1 ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-6602-5348, 08-9090-2636 100 900
186 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 4 ปายเลิฟแอนด์บ้านชนเผ่า รีสอร์ท 10 42 หมู่ 2 ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9273, 08-7176-3907, 08-4378-5869 0-5369-8146 600 2,500
187 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 5 ปายเนเจอรัล รีสอร์ท 20 92/29 หมู่ 5 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9149 200 300
188 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 5 ปายเซเว่น 9 124 หมู่ 9 ซ. - ต. ทุ่งยาว อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-6193-6534 300 1,000
189 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 2 ปายเคียงเดือน รีสอร์ท 5 53 หมู่ 2 ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-9854-3551, 08-9951-9491, 08-6189-0977 0-5369-9155 1,500 1,500
190 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 2 ปายเคียงฟ้า 10 275 หมู่ 8 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-9852-4610, 08-9851-9720 1,500 3,000
191 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 4 ปายี รีสอร์ท 12 31 หมู่ 2 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9901, 08-9494-6669, 08-9998-4441 800 2,500
192 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 5 ปายฮิลไซด์ รีสอร์ท 18 147 หมู่ 2 ซ. - ต. แม่นาเติง อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5306-5181, 0-5306-5177 400 1,000
193 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 4 ปายฮอทสปริงสปา รีสอร์ท 68 84-84/1 หมู่ 2 ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5306-5748-9, 08-2450-0174, 0-2642-5497 0-5306-5746 800 2,500
194 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 3 ปายอาอาส 14 142 หมู่ 11 ซ. - ต. แม่นาเติง อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-9763-2444 1,000 1,700
195 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 4 ปายหวาน 7 374 หมู่ 8 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-8114, 08-9635-3171, 08-4378-9582 500 1,500
196 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 3 ปายวิมาน รีสอร์ท 17 73 หมู่ 3 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9403 0-5369-9403 1,300 7,500
197 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 4 ปายวนา รีสอร์ท 3 66 หมู่ 5 ซ. - ต. แม่นาเติง อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-7178-3900 500 1,000
198 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 4 ปายลานนา 10 169 หมู่ 1 ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-9691-3367 0-5306-4423 600 1,000
199 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 5 ปายละเมอ 9 182 หมู่ 5 ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9732, 08-4728-4419 0-5369-9732 200 1,000
200 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 5 ปายรีสอร์ท ปาเก่อญอ 8 255 หมู่ 1 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5306-4370, 08-4367-8398 400 1,400
201 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 2 ปายริเวอร์เมาท์เท่น รีสอร์ท 15 15 หมู่ 10 ซ. - ต. ทุ่งยาว อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5306-5717-8, 08-9557-4155 0-5306-5718 1,500 2,000
202 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 5 ปายริเวอร์วิลล่า 15 123 หมู่ 3 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9796 300 600
203 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 4 ปายริเวอร์ร็อค รีสอร์ท 3 123 หมู่ 5 ซ. - ต. แม่นาเติง อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5306-5225, 08-4475-8088, 08-0615-6547 0-5306-5225 800 2,000
204 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 3 ปายริเวอร์คอร์เนอร์ 9 94 หมู่ 3 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9049 0-5306-4408 1,400 6,200
205 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 4 ปายภูฟ้า 15 172 หมู่ 1 ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-1906-2718, 08-0858-8005 0-5306-4425 600 1,800
206 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 4 ปายฟลอร่า รีสอร์ท 10 259 หมู่ 1 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-6654-7642 700 2,000
207 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 3 ปายพญา รีสอร์ท 14 125 หมู่ 1 ซ. - ต. ทุ่งยาว อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-1323-0313, 08-1311-8033 1,000 1,000
208 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 2 ปายปณาลี 17 176 หมู่ 5 ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-1375-4056, 08-1960-1750 1,800 3,000
209 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 4 ปายบ้านไทย รีสอร์ทแอนด์สปา 30 206 หมู่ 1 ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9970 0-5369-9815 800 2,000
210 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 5 ปายน้ำหนาว รีสอร์ท 8 277 หมู่ 1 ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-9044-1553, 08-1116-7153, 08-8407-6850 150 300
211 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 4 ปายธารา รีสอร์ท 36 173 หมู่ 5 ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5306-4372, 08-6311-2121 0-5306-4378 800 2,000
212 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 4 ปายธารดาว รีสอร์ท 18 100 หมู่ 1 ซ. - ต. เวียงเหนือ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-8169, 08-1633-7727, 08-9966-4500 0-5369-8169 600 2,300
213 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 4 ปายชมดาว แคมป์ปิ้งรีสอร์ท 18 153 หมู่ 2 ซ. - ต. ทุ่งยาว อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-5902-9911, 08-9486-9939 900 2,500
214 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 4 ปายจันทร์ รีสอร์ท 6 369 หมู่ 1 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9180, 08-1883-2279, 08-4894-2005 500 1,000
215 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 5 ปายจันทร์ คอทเทจแอนด์คูซีน 12 191 หมู่ 1 ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-1180-3064, 08-0676-6029 100 2,500
216 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 2 ปายคำไฮด์อะเวย์ รีสอร์ท 36 327 หมู่ 5 บ้านน้ำฮู ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9993, 08-6441-4000 0-5369-9975 1,500 3,500
217 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 5 ปายคาบาน่า 13 14 หมู่ 5 ซ. - ต. แม่นาเติง อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9190 0-5369-9190 350 1,200
218 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 5 ปายกลางหมอก 10 274 หมู่ 8 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9985, 08-6671-9104, 08-6670-2008 400 1,800
219 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 5 ปอ อา ยอ 8 491 หมู่ 8 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-8183 300 3,000
220 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 4 บ้านไม้หอม 8 198 หมู่ 1 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5306-4439 500 2,000
221 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 2 บ้านไม้คนเมือง 12 117 หมู่ 1 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9499 1,500 2,000
222 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 5 บ้านโชคดีปาย รีสอร์ท 15 251 หมู่ 1 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5306-4411-2, 08-9559-3664 0-5306-4413 450 1,000
223 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 4 บ้านเนินเขาวิวปาย รีสอร์ท 12 183 หมู่ 1 ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5301-5489, 08-2381-9329 0-5301-5489 500 2200
224 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 4 บ้านเกิดศรี 10 35/1 หมู่ 8 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 500 1,500
225 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 2 บ้านฮิมนา 3 49 หมู่ 6 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9284 2,000 3,500
226 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 3 บ้านสะลีปาย 7 81-82 หมู่ 1 ซ. - ต. แม่นาเติง อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5306-5095, 08-1960-1916, 08-1927-9297 1,200 3,000
227 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 4 บ้านสวนไวโอลินปาย 23 95/1 หมู่ 1 ซ. - ต. แม่นาเติง อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-9850-4968, 08-7174-6896 800 1,500
228 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 4 บ้านสวนสะพานปาย 3 111 หมู่ 10 ซ. - ต. ทุ่งยาว อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-1288-1396 800 1,500
229 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 4 บ้านสวนลุง ศ.น. 7 29 หมู่ 2 ซ. - ต. เวียงเหนือ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9229, 08-1716-0700 500 500
230 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 3 บ้านสวนริมปาย 13 108 หมู่ 3 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9677, 08-9433-4377 0-5369-9688 1,000 2,800
231 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 4 บ้านสวนปิ่นปาย 7 120 หมู่ 6 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-5870-4647 500 500
232 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 5 บ้านสวน รีสอร์ท 6 82 หมู่ 3 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9980, 08-3321-7382 400 600
233 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 5 บ้านวิศรุต 9 83 หมู่ 1 ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-1459-9220, 08-6322-0009 200 700
234 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 5 บ้านระเบียงปาย 8 222 หมู่ 1 ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-9950-1192, 08-9955-9119 300 1,000
235 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 3 บ้านมินตราโฮม รีสอร์ท 35 358 หมู่ 8 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-1950-8808, 08-1695-5057 0-5306-4360 1,200 4,000
236 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 2 บ้านพาสุข 14 112 หมู่ 10 ซ. - ต. ทุ่งยาว อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5306-5781, 08-7012-3070 0-5306-5781 1,500 4,800
237 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 4 บ้านปายวิลเลจ 22 88 หมู่ 3 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-8152, 08-1827-7047 0-5369-9057 500 2,400
238 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 3 บ้านปายกลางนา 7 199 หมู่ 1 ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-3304-3300 1,000 1,800
239 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 4 บ้านต้นไม้ปาย รีสอร์ท 26 90 หมู่ 2 ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5306-5727-8, 08-1911-3640, 08-1840-4690 0-5306-5729 500 6,000
240 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 4 บ้านซาไก 8 191 หมู่ 8 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-8103, 08-1658-1241, 08-6673-5223 500 1,200
241 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 5 บ้านชาวเขา ปายฮิลล์ไทร์บ รีสอร์ท 4 60 หมู่ 5 ซ. - ต. ทุ่งยาว อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9648, 08-3322-7077 200 3,000
242 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 4 บ้านชมดอย รีสอร์ท 10 370 หมู่ 8 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5306-5572, 08-1881-3306 500 3,000
243 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 3 บ้านชนกนันท์ รีสอร์ท 8 413 หมู่ 8 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-9555-3624, 08-8403-5238 1,000 6,000
244 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 2 บ้านจำปาดี รีสอร์ท 16 321 หมู่ 8 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9379 0-5369-9435 1,600 1,600
245 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 5 บ้านขนุนปาย 10 33 หมู่ 3 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0 5369 9453, 08 9556 3740 300 1,000
246 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 4 บ้านกุงแกง เดอ ปาย 25 282 หมู่ 8 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5306-4450, 08-3567-7799, 08-4484-6161 0-5306-4451 999 1,600
247 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 5 บ้านกะทิสด 7 171 หมู่ 5 ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-4008-0183 200 500
248 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 3 บ้านกระทิงปาย รีสอร์ท 32 119 หมู่ 2 ซ. - ต. เวียงเหนือ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-8255, 0-5369-9595 0-5369-8256 1,000 4,500
249 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 4 บุหลันบุรี รีสอร์ท 11 55 หมู่ 1 ซ. - ต. เวียงเหนือ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-8302-3 0-5369-8302 600 2,000
250 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 3 บุระลำปาย รีสอร์ท 30 91 หมู่ 10 ซ. - ต. ทุ่งยาว อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5306-5776-7, 08-9955-5400 0-5306-5726 1,000 2,300
251 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 3 ทิวดอยการ์เด้น รีสอร์ท 7 87 หมู่ 11 ซ. - ต. ทุ่งยาว อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9122, 08-1956-3463 0-5369-9569 1,000 4,000
252 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 4 ดี ทู ปาย รีสอร์ท 14 253/2 หมู่ 8 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-0182-1303, 08-1182-1303, 08-1263-5703 800 1,500
253 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 2 ดิ เอีย รีสอร์ท 49 254 หมู่ 1 ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5208-0092 0-5208-0093 2,200 4,900
254 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 5 ดาร์ลิ่งวิวพอยต์ รีสอร์ท 10 120 หมู่ 1 ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-9559-6267 0-5369-9988 150 300
255 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 4 ณ ปาย รีสอร์ท 12 105 หมู่ 8 ซ. - ต. แม่นาเติง อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-2361-4209, 0-2398-0458, 08-7015-3525 0-2738-3263 600 1800
256 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 2 ซันชายน์ปาย รีสอร์ท 17 27 หมู่ 1 ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9178, 08-9853-3042, 08-6919-5067 0-5369-9178 1,500 3,500
257 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 4 ชีวาดอย รีสอร์ท 23 121 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-1409-5225, 08-2886-9031 0-5369-9536 500 3,000
258 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 4 คาเฟ่ เดล ดอย 6 66/1 บ้านท่าปาย ซ. - ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5306-5733 800 800
259 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 4 ขวดคนโฑปายคอทเทจ 8 99 หมู่ 10 ซ. - ต. ทุ่งยาว อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5306-5526, 08-1028-2929 0-5306-5525 500 2,500
260 รีสอร์ท ปาย กลุ่ม 5 กาสะลองริเวอร์ลอดจ์ 15 71 หมู่ 11 บ้านกุงแกง ซ. - ต. ทุ่งยาว อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 08-9999-1235 200 500
261 โรงแรม ปาย กลุ่ม 2 โฮเทล เดส อาร์ทติส: โรสออฟปาย 14 99 หมู่ 3 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9539, 08-5215-0777, 08-5215-0888 0-5369-9911 2,000 4,000
262 โรงแรม ปาย กลุ่ม 5 โฮมอินปาย 9 125/2 หมู่ 8 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9578, 08-9950-9687, 08-9557-8272 300 1,500
263 โรงแรม ปาย กลุ่ม 5 โรงแรมเวียงปาย 6 26 หมู่ 4 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9149, 08-0133-2842 200 3,500
264 โรงแรม ปาย กลุ่ม 5 โรงแรมวิวปาย 30 143 หมู่ 8 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9174 300 500
265 โรงแรม ปาย กลุ่ม 3 โยมา โฮเต็ล 33 59 หมู่ 6 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5306-4348-9, 08-3138-6667 0-5306-4350 1,000 3,720
266 โรงแรม ปาย กลุ่ม 4 แฟมิลี่เฮ้าส์ 12 55 หมู่ 3 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5306-4337, 08-1164-2200, 08-7191-3700 950 3,000
267 โรงแรม ปาย กลุ่ม 5 เดอะ บลูลากูน 10 227 หมู่ 4 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9998, 08-5030-9832 200 350
268 โรงแรม ปาย กลุ่ม 2 เดอะ ควอเตอร์ 36 245 หมู่ 1 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9423, 0-5369-9947 0-5369-8248 1500 3000
269 โรงแรม ปาย กลุ่ม 4 ลิลูปาย 12 13 หมู่ 4 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5306-4351-2 0-5306-4353 600 800
270 โรงแรม ปาย กลุ่ม 4 ปายอินทาวน์ 22 - ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5369-9085, 08-1031-6026, 08-1950-7371 600 2,500
271 โรงแรม ปาย กลุ่ม 5 ปลายฟ้าบูติคเฮ้าส์ 14 77 หมู่ 3 ซ. - ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 0-5306-4446, 08-8409-115 400 1,200

สบเมย

ลำดับ ประเภทที่พัก อำเภอ/เขต ระดับราคา ชื่อ จำนวนห้องพัก ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด

เมืองแม่ฮ่องสอน

ลำดับ ประเภทที่พัก อำเภอ/เขต ระดับราคา ชื่อ จำนวนห้องพัก ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด
1 เกสท์เฮ้าส์ เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 5 โจ เกสท์เฮาส์ 5 3 ซ. - ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5361-2417 100 200
2 เกสท์เฮ้าส์ เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 5 แสงทองฮัท 8 250 หมู่ 11 ซ. - ต. ปางหมู อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5361-1680, 08-0123-9941 400 3,000
3 เกสท์เฮ้าส์ เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 5 แม่ฮ่องสอน เกสท์เฮ้าส์ 12 295 หมู่ 11 ซ. - ต. ปางหมู อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5361-2510, 08-6923-9985 150 500
4 เกสท์เฮ้าส์ เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 5 เล็ก เกสท์เฮ้าส์ 6 196 หมู่ 8 ซ. - ต. ปางหมู อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 08-1603-6013 400 1,000
5 เกสท์เฮ้าส์ เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 5 เฟรนด์เฮ้าส์ 13 20 ซ. - ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5362-0119 150 150
6 เกสท์เฮ้าส์ เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 5 เพ็ญพรเฮ้าส์ 10 16/1 ซ. - ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5361-1577 300 500
7 เกสท์เฮ้าส์ เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 4 เดอะ เรสสิเดนซ์ 8 41/4 ซ. - ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5361-4100, 08-1562-6552 0-5361-4177 900 1,900
8 เกสท์เฮ้าส์ เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 5 เจริญสุขเฮ้าส์ 6 100 ซ. - ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5352-0448 300 500
9 เกสท์เฮ้าส์ เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 5 อำภาเฮ้าส์ 4 3 ซ. - ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5362-0506 100 100
10 เกสท์เฮ้าส์ เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 5 หยก เกสท์เฮ้าส์ 5 14 ซ. - ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5361-1532 300 300
11 เกสท์เฮ้าส์ เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 5 หนุ่ยแบ็คแพ็คเกอร์ลอดจ์ 5 152/1 ซ. - ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 100 100
12 เกสท์เฮ้าส์ เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 5 สวัสดีเฮ้าส์ 5 18/1 ซ. - ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5361-2023 200 400
13 เกสท์เฮ้าส์ เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 5 สบันงา เกสท์เฮ้าส์ 14 14/2 ซ. - ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5361-2280 150 400
14 เกสท์เฮ้าส์ เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 5 ศรีเวียง เกสท์เฮ้าส์ 10 44/5 ซ. - ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5361-2425 100 300
15 เกสท์เฮ้าส์ เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 5 วิจิตรพรเฮ้าส์ 10 54  ซ. - ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5361-2163, 08-4363-4388 400 600
16 เกสท์เฮ้าส์ เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 5 ร่มไทเฮ้าส์ 35 22/7 ซ. - ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5361-2437 250 800
17 เกสท์เฮ้าส์ เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 5 ริเวอร์ลอดจ์ เกสท์เฮ้าส์ 6 48/1 ซ. - ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 08-6180-0850 150 200
18 เกสท์เฮ้าส์ เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 5 ริมหนอง เกสท์เฮ้าส์ 7 4/2 ซ. - ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5361-3991 200 200
19 เกสท์เฮ้าส์ เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 5 ริมดอย เกสท์เฮ้าส์ 4 296 หมู่ 11 ซ. - ต. ปางหมู อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5362-0109 250 250
20 เกสท์เฮ้าส์ เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 3 พิชชาพรเฮ้าส์ 26 123 หมู่ 1 ซ. - ต. ผาบ่อง อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 08-4487-9533, 08-7181-5363 1,000 3,500
21 เกสท์เฮ้าส์ เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 5 พนาฮัท 6 293/9 หมู่ 11 ซ. - ต. ปางหมู อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5361-4331, 08-6772-8502 400 500
22 เกสท์เฮ้าส์ เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 4 ปิยะ เกสท์เฮ้าส์ 14 1/1 ซ. 3 ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5361-1260 0-5361-1308 600 600
23 เกสท์เฮ้าส์ เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 5 ปาล์มเฮ้าส์ (อ.เมืองแม่ฮ่องสอน) 14 22/1 หมู่ 6 ซ. - ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5361-4022 300 400
24 เกสท์เฮ้าส์ เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 5 ปรินซ์ เกสท์เฮ้าส์ 12 38 ซ. - ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5361-1136 250 500
25 เกสท์เฮ้าส์ เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 บ้านวิวน้ำ แคมป์ปิ้งแอนด์รีสอร์ท 9 197 บ้านท่าโป่งแดง ซ. - ต. ผาบ่อง อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5368-4188, 08-6430-2094 0-5361-2775 1,500 3,500
26 เกสท์เฮ้าส์ เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 5 บ้านริมน้ำ 14 13 หมู่ 9 ซ. - ต. หมอกจำแป่ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 08-1025-1538, 08-4311-9011 300 400
27 เกสท์เฮ้าส์ เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 5 บ้านพักริมชล 12 97 หมู่ 11 ซ. - ต. ผาบ่อง อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5307-3102, 08-1961-5137, 08-6911-1136 400 800
28 เกสท์เฮ้าส์ เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 3 บ้านพักนากระจง 4 41 หมู่ 10 บ้านหัวน้ำแม่สะกึ๊ด ซ. - ต. ผาบ่อง อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 08-1179-5712, 08-1706-2865 1,000 1,000
29 เกสท์เฮ้าส์ เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 4 บ้านพรพงษ์ 6 21 ซ. - ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5361-2348-9, 08-1034-2702, 08-2180-7182 600 1,600
30 เกสท์เฮ้าส์ เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 5 บ้านดิน เกสท์เฮ้าส์ 5 23 หมู่ 6 ซ. - ต. หมอกจำแป่ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 08-4854-9397 400 500
31 เกสท์เฮ้าส์ เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 5 น้องโบ๊ต เกสท์เฮ้าส์ 9 107/1 หมู่ 5 ซ. - ต. ผาบ่อง อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5362-0560 300 400
32 เกสท์เฮ้าส์ เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 4 นุชบ้านดินรักไทย เกสท์เฮ้าส์ 9 116/1 หมู่ 6 บ้านรักไทย ซ. - ต. หมอกจำแป่ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 08-5670-9419, 08-4613-0955 500 1,000
33 เกสท์เฮ้าส์ เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 5 นิรันดร์ เกสท์เฮ้าส์ 5 44/1 ซ. - ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5361-1227 100 100
34 เกสท์เฮ้าส์ เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 5 นามะปิน เกสท์เฮ้าส์ 9 24 หมู่ 11 ซ. - ต. ปางหมู อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5362-0314, 0-5361-2370, 08-9997-3925 400 400
35 เกสท์เฮ้าส์ เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 5 นัญญาการ์เด้น 13 272 หมู่ 3 ซ. - ต. ปางหมู อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 08-9556-4225, 08-7190-7880 300 3,000
36 เกสท์เฮ้าส์ เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 5 ที.เอ็น. เกสท์เฮ้าส์ 9 107/18 ซ. - ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5362-0059, 0-5362-0557 0-5362-0060 450 700
37 เกสท์เฮ้าส์ เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 5 ทานตะวัน เกสท์เฮ้าส์ 5 81 ซ. - ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5361-1364 250 300
38 เกสท์เฮ้าส์ เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 5 จีนส์เฮ้าส์ 6 6/1 ซ. - ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5361-1662 0-5361-2906 200 200
39 เกสท์เฮ้าส์ เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 5 จอห์นนี่เฮ้าส์ 8 5/2 ซ. - ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5361-1667, 08-5627-2669 150 300
40 เกสท์เฮ้าส์ เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 5 จองคำ เกสท์เฮ้าส์ 10 7 ซ. - ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5361-1420 100 200
41 รีสอร์ท เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 4 โกลเด้นฮัท รีสอร์ท 39 253 หมู่ 11 ซ. - ต. ปางหมู อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5361-1544, 0-5361-2306 0-5361-3747 500 800
42 รีสอร์ท เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 โกลเด้นปายแอนด์สวีท รีสอร์ท 70 285 หมู่ 1 ซ. - ต. ปางหมู อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5306-1114, 0-5362-0653-5 0-5362-0417 1,500 2,500
43 รีสอร์ท เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 4 แสงสว่าง รีสอร์ท 7 28/5 หมู่ 10 ซ. - ต. ผาบ่อง อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5362-0676, 08-1672-0722 0-5362-0676 500 2,500
44 รีสอร์ท เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 5 แม่ฮ่องสอนฮิลล์ รีสอร์ท 24 106/2 ซ. - ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5361-2475 300 600
45 รีสอร์ท เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 4 แม่ฮ่องสอน รีสอร์ท 20 24 หมู่ 3 ซ. - ต. ผาบ่อง อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5368-4138, 08-1784-5842 500 1,500
46 รีสอร์ท เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 5 แม่น้ำคอทเทจ 6 92 หมู่ 3 บ้านทุ่งกองมู ซ. - ต. ปางหมู อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5361-1945 400 500
47 รีสอร์ท เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 4 เฮือนไต รีสอร์ท 13 63/5 ซ. - ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5369-5516, 08-1030-6296, 08-1882-9123 600 800
48 รีสอร์ท เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 4 เอื้องแซะ รีสอร์ท 4 119/129 หมู่ 3 ซ. - ต. ปางหมู อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5362-0239 800 2,000
49 รีสอร์ท เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 เฟิร์นริมธาร รีสอร์ท 35 64 หมู่ 10 บ้านหัวน้ำแม่สะกึ๊ด ซ. - ต. ผาบ่อง อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5368-6110-1 0-5368-6111 1,500 2,000
50 รีสอร์ท เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 4 เนินหมอกจำแป่ รีสอร์ท 12 158 หมู่ 1 ซ. - ต. หมอกจำแป่ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5306-1540 0-5306-4294 500 1,000
51 รีสอร์ท เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 4 เดอะ ได รีสอร์ท 13 153 บ้านทุ่งกองมู ซ. - ต. ปางหมู อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5361-3964, 08-1610-6816 0-5361-3965 800 5,000
52 รีสอร์ท เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 4 เดอะ พอยต์ วิลล่า 24 5/1 ซ. - ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5369-5281, 08-0501-4909, 08-1485-1641 900 1,900
53 รีสอร์ท เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 5 อิงดอย รีสอร์ท 12 109/1 หมู่ 8 ซ. - ต. ปางหมู อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5361-2074 300 500
54 รีสอร์ท เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 4 อนาวิน รีสอร์ท 10 30/12 หมู่ 10 ซ. - ต. ผาบ่อง อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 08-9972-7706, 08-5793-7533 500 1,000
55 รีสอร์ท เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 4 ห้วยน้ำริน รีสอร์ท 25 64/3 ซ. - ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5361-2886-7, 08-1914-0362 600 2,000
56 รีสอร์ท เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 หาดคำจันทร์ รีสอร์ท 5 30/12 หมู่ 10 ซ. - ต. ผาบ่อง อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 08-1290-1313 2,000 3,000
57 รีสอร์ท เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 4 สักสวยกลางดอย รีสอร์ท 36 321 หมู่ 1 ซ. - ต. ปางหมู อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5306-1237 0-5306-1102 500 1,200
58 รีสอร์ท เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 5 สวนชาทิพย์ รีสอร์ท 20 117 หมู่ 6 ซ. - ต. หมอกจำแป่ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5306-1114 400 1,600
59 รีสอร์ท เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 4 วิวพอยต์ลอดจ์ 4 60/5 หมู่ 8 ซ. - ต. ปางหมู อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5362-0375 500 2,500
60 รีสอร์ท เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 5 ลีไวน์รักไทย รีสอร์ท 13 3 หมู่ 6 บ้านรักไทย ซ. - ต. หมอกจำแป่ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 08-9950-0955, 08-9262-1335 400 800
61 รีสอร์ท เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 5 ลิ้นฟ้าแคมป์ปิ้ง 9 134 หมู่ 3 ซ. - ต. ปางหมู อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5361-2811 300 1,500
62 รีสอร์ท เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 4 ริมน้ำกลางดอย รีสอร์ท 39 108 หมู่ 3 บ้านห้วยเดื่อ ซ. - ต. ผาบ่อง อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5368-4142 600 800
63 รีสอร์ท เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 4 ริมธาร รีสอร์ท 31 19 ซ. - ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5361-3766-7, 08-5036-8883 800 1,600
64 รีสอร์ท เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 4 ม่อนสายหมอก รีสอร์ท 18 21/2 หมู่ 11 ซ. - ต. ปางหมู อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5361-1799, 08-4611-4756 0-5361-1756 900 1,800
65 รีสอร์ท เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 4 มาลี รีสอร์ท 10 114/3 หมู่ 11 ซ. - ต. ปางหมู อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 08-1602-7009 500 500
66 รีสอร์ท เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 4 ภูสามหมอก รีสอร์ท 12 333/3 หมู่ 1 ซ. - ต. ปางหมู อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5306-1244 600 900
67 รีสอร์ท เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 4 ภูชบา รีสอร์ท 10 39/5 หมู่ 10 ซ. - ต. ผาบ่อง อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5361-2092, 08-5106-2883 800 1,200
68 รีสอร์ท เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 5 ปางล้อวิลล่า 14 13/3 ซ. 4 ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5361-1572, 08-7863-6039 0-5361-2190 300 1,000
69 รีสอร์ท เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 4 บ้านแก้ว รีสอร์ท 20 14/1 ซ. 4 ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5369-5074, 08-1456-5189 800 2,400
70 รีสอร์ท เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 4 บ้านเคียงดอย รีสอร์ท 28 30/1 หมู่ 10 ซ. - ต. ผาบ่อง อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5368-6065, 08-9997-2712 800 5,000
71 รีสอร์ท เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 5 บ้านสวนริมธาร รีสอร์ท 20 18/4 หมู่ 11 ซ. - ต. ปางหมู อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 08-1671-2248, 08-4378-8938 350 1,500
72 รีสอร์ท เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 4 บ้านสวนกลางเมือง รีสอร์ท 12 105/1 ซ. - ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5361-2477, 08-9951-4385 0-5361-2253 500 900
73 รีสอร์ท เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 4 บ้านภูธดล 7 236 หมู่ 8 ซ. - ต. ปางหมู อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5368-4090 0-5368-4090 500 1,500
74 รีสอร์ท เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 4 บ้านภู รีสอร์ท 5 55/2 หมู่ 11 ซ. - ต. ผาบ่อง อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 08-4687-9300, 08-6922-8849 500 2,000
75 รีสอร์ท เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 บ้านดินรักษ์สุขภาพ 5 59 หมู่ 5 ซ. - ต. ปางหมู อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5326-6550 0-5326-6556 1,500 2,000
76 รีสอร์ท เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 4 ธนโชติ รีสอร์ท 50 5 ซ. - ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5362-0156, 0-5362-0213, 08-1992-4375 600 3,500
77 รีสอร์ท เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 3 ต้าเหล่าซือรักไทย รีสอร์ท 8 123 หมู่ 5 บ้านรักไทย ซ. - ต. หมอกจำแป่ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 08-9557-2258, 08-6420-4382 1,200 1,200
78 รีสอร์ท เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 5 ณัฐพร รีสอร์ท 13 84 หมู่ 11 ซ. - ต. ผาบ่อง อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 08-5622-2717 400 800
79 รีสอร์ท เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 4 ช้างไทย รีสอร์ท 9 108 หมู่ 8 ซ. - ต. ปางหมู อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5368-4345, 08-4807-7868 800 1,500
80 รีสอร์ท เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 4 จองคำเพลส 4 4/2 ซ. - ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5361-4294, 08-5722-6329 500 2,000
81 รีสอร์ท เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 3 กิมส์ รีสอร์ท 7 133/7 ซ. - ต. ปางหมู อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5361-4214, 08-1796-2488 1,200 2,400
82 โรงแรม เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 4 ไฮแลนด์ 10 23/2 ซ. - ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 500 1000
83 โรงแรม เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 4 ใบหยกชาเลต์ 35 90 ซ. - ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5361-3132-8 0-5361-1533 800 1800
84 โรงแรม เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 5 แม่ฮ่องสอน 8 19 ซ. 2 ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5361-2023, 08-1377-3778 300 800
85 โรงแรม เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 4 เม้าท์เท่นอินน์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท 66 112/2 ซ. - ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5361-1802-3 0-5361-2284 800 1200
86 โรงแรม เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 5 เมธี 38 55 ซ. - ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5361-2141, 0-5361-2121 150 450
87 โรงแรม เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 4 สามหมอกวิลล่า 31 28/2 หมู่ 5 บ้านท่าโป่งแดง ซ. - ต. ผาบ่อง อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5368-4078 0-5361-1478 500 1,000
88 โรงแรม เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 4 สวัสดีเพลส 44 29 หมู่ 8 ซ. - ต. ปางหมู อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5362-0255 500 1000
89 โรงแรม เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 5 สยาม 17 23 ซ. - ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5361-2148 280 450
90 โรงแรม เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 4 พานอรามา 44 51 ซ. - ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5361-1757, 08-5041-5147 0-5361-1790 500 800
91 โรงแรม เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 4 บ้านนานาชาติพานอรามา 16 54/1 ซ. - ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5361-1757 500 800
92 โรงแรม เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 3 ดิ อิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน รีสอร์ท 104 149 หมู่ 8 ซ. - ต. ปางหมู อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5368-4444-5 0-5368-4440 1000 3000
93 โรงแรม เมืองแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 4 งามตา 21 5/9 ซ. - ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0-5361-2793 650 1,800

แม่ลาน้อย

ลำดับ ประเภทที่พัก อำเภอ/เขต ระดับราคา ชื่อ จำนวนห้องพัก ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด
1 บังกะโล แม่ลาน้อย กลุ่ม 5 แบมบูฮัท 7 306/4 ซ. - ต. แม่ลาน้อย อ. แม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน 58120 0-5368-9337 300 300
2 เกสท์เฮ้าส์ แม่ลาน้อย กลุ่ม 5 บ้านบุญบันดาล 3 250 หมู่ 1 ซ. - ต. แม่ลาน้อย อ. แม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน 58120 0-5368-9338, 08-6191-9924 250 500
3 รีสอร์ท แม่ลาน้อย กลุ่ม 4 เฮินไต รีสอร์ท 14 420 หมู่ 1 ซ. - ต. แม่ลาน้อย อ. แม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน 58120 0-5368-9033, 08-6915-3555 500 1,500
4 รีสอร์ท แม่ลาน้อย กลุ่ม 4 บ้านเฮา รีสอร์ท 25 306/4 ซ. - ต. - อ. แม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน 58120 850 1,500

แม่สะเรียง

ลำดับ ประเภทที่พัก อำเภอ/เขต ระดับราคา ชื่อ จำนวนห้องพัก ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด
1 เกสท์เฮ้าส์ แม่สะเรียง กลุ่ม 5 แม่สะเรียง เกสท์เฮ้าส์ 9 1 หมู่ 2 ซ. - ต. แม่สะเรียง อ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน 58110 0-5368-1203 150 200
2 เกสท์เฮ้าส์ แม่สะเรียง กลุ่ม 4 เฮือนคำคง 6 102 หมู่ 12 ซ. - ต. บ้านกาศ อ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน 58110 0-5368-2416, 08-6920-3745, 08-3323-7759 500 800
3 เกสท์เฮ้าส์ แม่สะเรียง กลุ่ม 5 เอกลักษณ์ 7 77/2 หมู่ 3 ซ. - ต. แม่สะเรียง อ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน 58110 0-5368-1426 350 500
4 เกสท์เฮ้าส์ แม่สะเรียง กลุ่ม 4 เรืองธารา เกสท์เฮ้าส์ 14 147 หมู่ 12 ซ. - ต. บ้านกาศ อ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน 58110 0-5368-1509, 0-5368-1633 0-5368-1634 200 350
5 เกสท์เฮ้าส์ แม่สะเรียง กลุ่ม 4 เดอะ กู๊ดวิว เกสท์เฮ้าส์ 12 54 ซ. - ต. บ้านกาศ อ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน 58110 0-5368-3100 600 1,200
6 เกสท์เฮ้าส์ แม่สะเรียง กลุ่ม 5 สาละวิน เกสท์เฮ้าส์ 8 2 ซ. - ต. แม่สะเรียง อ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน 58110 0-5368-1490, 08-4806-9386 300 800
7 เกสท์เฮ้าส์ แม่สะเรียง กลุ่ม 5 วังน้อย เกสท์เฮ้าส์ 11 95/5 หมู่ 1 ซ. - ต. แม่สะเรียง อ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน 58110 0-5362-1226 150 250
8 เกสท์เฮ้าส์ แม่สะเรียง กลุ่ม 5 ลีโอพาร์ค เกสท์เฮ้าส์ 31 174 ซ. 1 ต. แม่สะเรียง อ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน 58110 0-5362-1444 190 650
9 เกสท์เฮ้าส์ แม่สะเรียง กลุ่ม 5 ริเวอร์ไซด์ เกสท์เฮ้าส์ 15 85/1 หมู่ 12 ซ. - ต. บ้านกาศ อ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน 58110 0-5368-1188 250 500
10 เกสท์เฮ้าส์ แม่สะเรียง กลุ่ม 4 ริเวอร์แบงค์ เกสท์เฮ้าส์ 10 488 หมู่ 12 ซ. - ต. - อ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน 58110 0-5368-2787 600 800
11 เกสท์เฮ้าส์ แม่สะเรียง กลุ่ม 5 มิตรอารีย์ เกสท์เฮ้าส์ 77 34/1 ซ. - ต. แม่สะเรียง อ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน 58110 0-5368-1109 0-5368-1280 400 800
12 เกสท์เฮ้าส์ แม่สะเรียง กลุ่ม 5 บุญชู เกสท์เฮ้าส์ 16 26/23 หมู่ 12 ซ. - ต. บ้านกาศ อ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน 58110 0-5362-1475 250 320
13 เกสท์เฮ้าส์ แม่สะเรียง กลุ่ม 5 นอร์ทเวสท์ เกสท์เฮ้าส์ 10 81 หมู่ 2 ซ. - ต. บ้านกาศ อ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน 58110 08-9700-9928, 08-6670-4286 150 450
14 เกสท์เฮ้าส์ แม่สะเรียง กลุ่ม 5 ซีวิว เกสท์เฮ้าส์ 13 149 หมู่ 1 ซ. - ต. แม่คง อ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน 58110 0-5368-1556 200 300
15 รีสอร์ท แม่สะเรียง กลุ่ม 5 แม่สะเรียง รีสอร์ท 10 106 หมู่ 8 ซ. - ต. แม่สะเรียง อ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน 58110 0-5368-2344 300 300
16 รีสอร์ท แม่สะเรียง กลุ่ม 4 แทมมารีน แกรนด์ รีสอร์ท 12 303 หมู่ 2 ซ. - ต. แม่สะเรียง อ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน 58110 08-7182-2711, 08-6918-5307 0-5368-2980 500 1,300
17 รีสอร์ท แม่สะเรียง กลุ่ม 3 ริเวอร์เฮ้าส์ รีสอร์ท 44 6/1 หมู่ 2   ซ. - ต. แม่สะเรียง อ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน 58110 0-5362-1201 0-5362-1202 1,200 2,800
18 รีสอร์ท แม่สะเรียง กลุ่ม 5 บ้านไร่ปลายดอย รีสอร์ท 6 359/4 หมู่ 6 บ้านดงสงัด ซ. - ต. แม่สะเรียง อ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน 58110 08-1993-0726 400 700
19 รีสอร์ท แม่สะเรียง กลุ่ม 4 การ์เด้นเฮ้าส์ รีสอร์ท 44 34/1 ซ. - ต. แม่สะเรียง อ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน 58110 0-5368-1109 0-5368-1280 700 800
20 บ้านพักอุทยาน / ที่พักของหน่วยราชการ แม่สะเรียง กลุ่ม 5 อุทยานแห่งชาติสาละวิน 16 ตู้ ปณ.8 ปท.แม่สะเรียง ซ. - ต. - อ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน 58110 0-5307-1429, 08-1366-7356 0-5307-1429 300 1,200
21 โรงแรม แม่สะเรียง กลุ่ม 4 ริเวอร์เฮ้าส์ โฮเต็ล 12 77 หมู่ 2 ซ. - ต. บ้านกาศ อ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน 58110 0-5362-1201 0-5362-1202 900 1300
22 โรงแรม แม่สะเรียง กลุ่ม 5 มิตรอารีย์ 1 30 256 หมู่ 2 ซ. - ต. แม่สะเรียง อ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน 58110 0-5368-1110, 0-5368-1279 300 400
23 โรงแรม แม่สะเรียง กลุ่ม 5 กมลสร 24 283 หมู่ 2 ซ. - ต. แม่สะเรียง อ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน 58110 0-5368-1524, 0-5368-1623 0-5368-1204 450 600