Watpratat-Chomtong

วัดพระธาตุจอมทอง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

วัดพระธาตุจอมทอง อยู่ในเขตหมู่ 1 ตำบลแม่สะเรียง ห่างจากอำเภอแม่สะเรียง 1 กิโลเมตร ตามเส้นทางสายแม่สะเรียง – สบเมย แยกทางซ้ายมือบริเวณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทสไทย

salawin-nationpark(2)

อุทยานแห่งชาติสาละวิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

อุทยานแห่งชาติสาละวิน ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสาละวิน ซึ่งกั้นพรมแดนระหว่างไทยกับพม่า มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่บริเวณที่ดินป่าแม่ยวมฝั่งขวา และป่าสาละวิน

boutong-doimaehor(2)

ทุ่งบัวตอง ดอยแม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

ทุ่งบัวตอง ดอยแม่เหาะ ห่างจากอำเภอแม่สะเรียงเส้นไปทางอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 16 กิโลเมตร อยู่ริมทางหลวงหมายเลข 108 บริเวณกิโลเมตรที่ 84

น้ำตกแม่สวรรค์น้อย อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

น้ำตกแม่สวรรค์น้อย อยู่ในวนอุทยานแม่สวรรค์น้อย ดอยแม่เหาะ เป็นน้ำตกที่สวยงาม แวดล้อมด้วยป่าค่อนข้างสมบูรณ์ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เล่นน้ำได้

Watpratat-Chomkitti

วัดพระธาตุจอมกิตติ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

วัดพระธาตุจอมกิตติ
วัดพระธาตุจอมกิตติ หมู่ 1 ตำบลแม่ยม มีพระบรมสารีริกธาตุเก่าแก่ประดิษฐานบนยอดเขาในเจดีย์องค์สีขาว ยอดสีทอง ลักษณะคล้ายสถูปศิลปะล้านนา มีงานฉลองในวันขึ้น 8 ค่ำ เดือนมิถุนายนของทุกปี

โครงการ “Thailand Boutique Awards Season 3 (2014 – 2015)” เฟ้นหาสุดยอดโรงแรมบูติกทั่วประเทศไทยครั้งที่ 3

เคทีซี สายการบินบางกอก แอร์เวย์ส ไทยเร้นอะคาร์ ทริปแอดไวเซอร์ (TripAdvisor) และสื่อพันธมิตร อาทิ ทราเวล ชาแนล พีพีทีวี และทู ทรี เปอร์สเปกทีฟ จัดโครงการ “Thailand Boutique Awards Season 3 (2014 – 2015)” การประกวดสุดยอดโรงแรมบูติกไทยขนาดกลางและขนาดเล็กครั้งที่ 3 พร้อมทั้งปรับมาตรฐานการประกวดให้ทัดเทียมระดับสากล และเน้นคอนเซ็ปต์การใส่ใจสิ่งแวดล้อม “Think Green” มากยิ่งขึ้น